ภาพกิจกรรม
โรงทานมหากุศล อบอุ่นด้วยศรัทธา มหาทานบารมี แก่ผู้ตั้งใจมาร่วมบุญในการกฐินปีนี้
( จำนวน 0 รูป / ดู 692 ครั้ง )
โรงทานมหากุศล อบอุ่นด้วยศรัทธา มหาทานบารมี แก่ผู้ตั้งใจมาร่วมบุญในการกฐินปีนี้
( จำนวน 0 รูป / ดู 639 ครั้ง )
ภาพบรรยากาศ ในงานกฐินสามัคคี ณ วัดลำบัวลอย อบอุ่นด้วยศรัทธามหาชน ผู้ใจบุญ
( จำนวน 0 รูป / ดู 600 ครั้ง )
ภาพบรรยากาศ ในงานกฐินสามัคคี ณ วัดลำบัวลอย อบอุ่นด้วยศรัทธามหาชน ผู้ใจบุญ
( จำนวน 0 รูป / ดู 703 ครั้ง )
ยอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ วัดลำบัวลอย เป็นจำนวนเงิน ๙๓๒,๕๐๐ บาท.
( จำนวน 0 รูป / ดู 650 ครั้ง )
การบูชาเทวดานพเคราะห์ และ อาบน้ำพระพุทธมนต์
( จำนวน 0 รูป / ดู 791 ครั้ง )
ท่านเจ้าอาวาส ประธาน จุดธูปเทียน เครื่องบวงสรวง
( จำนวน 0 รูป / ดู 829 ครั้ง )
หลวงพ่อประดิษฐ์ อนุตตฺโร ประธานจัดสร้างพระพุทธเจ้า ปางเปิดโลก
( จำนวน 0 รูป / ดู 921 ครั้ง )
ภาพครูบาอาจารย์ ท่านพักผ่อน ตามอัทธยาศัย
( จำนวน 0 รูป / ดู 577 ครั้ง )
พระคุณเจ้าเป็นประธาน ดับเทียนชัย
( จำนวน 0 รูป / ดู 562 ครั้ง )