ภาพกิจกรรม
โรงทานมหากุศล อบอุ่นด้วยศรัทธา มหาทานบารมี แก่ผู้ตั้งใจมาร่วมบุญในการกฐินปีนี้
( จำนวน 0 รูป / ดู 856 ครั้ง )
โรงทานมหากุศล อบอุ่นด้วยศรัทธา มหาทานบารมี แก่ผู้ตั้งใจมาร่วมบุญในการกฐินปีนี้
( จำนวน 0 รูป / ดู 835 ครั้ง )
ภาพบรรยากาศ ในงานกฐินสามัคคี ณ วัดลำบัวลอย อบอุ่นด้วยศรัทธามหาชน ผู้ใจบุญ
( จำนวน 0 รูป / ดู 732 ครั้ง )
ภาพบรรยากาศ ในงานกฐินสามัคคี ณ วัดลำบัวลอย อบอุ่นด้วยศรัทธามหาชน ผู้ใจบุญ
( จำนวน 0 รูป / ดู 858 ครั้ง )
ยอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ วัดลำบัวลอย เป็นจำนวนเงิน ๙๓๒,๕๐๐ บาท.
( จำนวน 0 รูป / ดู 789 ครั้ง )
การบูชาเทวดานพเคราะห์ และ อาบน้ำพระพุทธมนต์
( จำนวน 0 รูป / ดู 975 ครั้ง )
ท่านเจ้าอาวาส ประธาน จุดธูปเทียน เครื่องบวงสรวง
( จำนวน 0 รูป / ดู 978 ครั้ง )
หลวงพ่อประดิษฐ์ อนุตตฺโร ประธานจัดสร้างพระพุทธเจ้า ปางเปิดโลก
( จำนวน 0 รูป / ดู 1100 ครั้ง )
ภาพครูบาอาจารย์ ท่านพักผ่อน ตามอัทธยาศัย
( จำนวน 0 รูป / ดู 683 ครั้ง )
พระคุณเจ้าเป็นประธาน ดับเทียนชัย
( จำนวน 0 รูป / ดู 684 ครั้ง )