ภาพกิจกรรม
โรงทานมหากุศล อบอุ่นด้วยศรัทธา มหาทานบารมี แก่ผู้ตั้งใจมาร่วมบุญในการกฐินปีนี้
( จำนวน 0 รูป / ดู 779 ครั้ง )
โรงทานมหากุศล อบอุ่นด้วยศรัทธา มหาทานบารมี แก่ผู้ตั้งใจมาร่วมบุญในการกฐินปีนี้
( จำนวน 0 รูป / ดู 767 ครั้ง )
ภาพบรรยากาศ ในงานกฐินสามัคคี ณ วัดลำบัวลอย อบอุ่นด้วยศรัทธามหาชน ผู้ใจบุญ
( จำนวน 0 รูป / ดู 669 ครั้ง )
ภาพบรรยากาศ ในงานกฐินสามัคคี ณ วัดลำบัวลอย อบอุ่นด้วยศรัทธามหาชน ผู้ใจบุญ
( จำนวน 0 รูป / ดู 801 ครั้ง )
ยอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ วัดลำบัวลอย เป็นจำนวนเงิน ๙๓๒,๕๐๐ บาท.
( จำนวน 0 รูป / ดู 739 ครั้ง )
การบูชาเทวดานพเคราะห์ และ อาบน้ำพระพุทธมนต์
( จำนวน 0 รูป / ดู 905 ครั้ง )
ท่านเจ้าอาวาส ประธาน จุดธูปเทียน เครื่องบวงสรวง
( จำนวน 0 รูป / ดู 913 ครั้ง )
หลวงพ่อประดิษฐ์ อนุตตฺโร ประธานจัดสร้างพระพุทธเจ้า ปางเปิดโลก
( จำนวน 0 รูป / ดู 1026 ครั้ง )
ภาพครูบาอาจารย์ ท่านพักผ่อน ตามอัทธยาศัย
( จำนวน 0 รูป / ดู 639 ครั้ง )
พระคุณเจ้าเป็นประธาน ดับเทียนชัย
( จำนวน 0 รูป / ดู 635 ครั้ง )