สิ่งสำคัญภายในวัด
เรื่องราวแม่พิมพ์ จระเข้เนื้อตะกั่ว รุ่นแรก และ รุ่นที่สอง แห่งวัดลำบัวลอย
พระพุทธเจ้า ปางเปิดโลก
ภาพปริศนาธรรม ของหลวงปู่สนิท ยสินธโร พระอาจารย์ ที่สอนวิชาจระเข้ และ พญาเต่าเรือน
พระสีวลีมหาเถระ พระผู้ทรงญานบารมี ผู้เป็นเอก ลาภสักการะ
พี่ยักษ์ทวารบาล ผู้พิทักษ์ แห่งวัดลำบัวลอย
พี่ยักษ์ทวารบาล ผู้พิทักษ์ แห่งวัดลำบัวลอย
พระบูชาเนื้อดิน อุดผง ขนาด ๕ นิ้ว ปี ๒๕๑๖
มีดครู ไม้ศิวลึงค์
พญาจระเข้ไม้ตัวครู ที่หลวงปู่สนิท ท่านเรียนวิชา จระเข้
พญาเต่าเรือน ตัวครู พิมพ์ขาตั้ง