สิ่งสำคัญภายในวัด
พี่ยักษ์ทวารบาล ผู้พิทักษ์ แห่งวัดลำบัวลอย
เรื่องราว แห่ง พี่ยักษ์ทวารบาล ผู้พิทักษ์ แห่งวัดลำบัวลอย เมื่อครั้งหลวงปู่สนิท ยสินธฺโร ได้สร้างวัดให้มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นที่พึ่งแก่ชาวบ้านผู้ห่างไกล เป็นโรงพยาบาล บำบัดไข้ทั้งทางกาย ทางใจ ในยุคบ้านเมือง ข้าวยากหมากแพง....ให้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต ....หลายสิ่งๆ และปัญหาต่าง ที่เกิดขึ้น ใครคิดไม่ดี แก่พระพุทธศาสนา ล้วนมีอันเป็นไป เห็นประจักษ์ ในทุกวันนี้ จะเกิดขึ้นด้วยอำนาจ แห่ง พี่ยักษ์ทวารบาล ทั้งคู่นี้ อาจเป็นได้ ........ด้วยบุญแห่งการทำกฐินสามัคคี ในปีนี้ ก็ให้พี่ยักษ์ ทั้งสองมีส่วนในบุญนี้ด้วย และ ดูแลพระพุทธศาสนา วัดลำบัวลอย ตลอดกาลนาน เทอญ..............สาธุ
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2559,20:32   อ่าน 1046 ครั้ง