สิ่งสำคัญภายในวัด
เรื่องราวแม่พิมพ์ จระเข้เนื้อตะกั่ว รุ่นแรก และ รุ่นที่สอง แห่งวัดลำบัวลอย
จากความเมตตาของท่านพระอาจารย์ ประดิษฐ์ อนุตตฺโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลำบัวลอย และ คณะกรรมการวัด ทุกท่าน ได้อนุญาตให้นำเรื่องราว ของแม่พิมพ์ จระเข้ ออกมาเผยแผ่ เพื่อให้ญาติโยม ที่ศรัทธาในองค์ หลวงปู่สนิท ยสินธฺโร ได้ทราบถึงความอุตสาหะ ความตั้งใจ และ ความกตัญญู ต่อ ครูบาอาจารย์ คือ พระอาจารย์เส็ง แห่ง วัดสันทรีย์ ได้เพียรพยายามทำสำเร็จ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จักได้เกิดบุญกุศล แผ่ไปในไพศาล สำเร็จแก่ผู้มาพึ่งบุญบารมีทุกท่าน

เนื่องจากข้อมูล ทีผ่านมาบันทึกจากคำบอกเล่า จากคนเฒ่าคนแก่ จึงมีความคลาดเคลื่อนบ้าง แต่ก็พอสามารถ ที่จะสรุปช่วงเวลา ที่หลวงปู่สนิท ท่านได้เริ่มสร้างจระเข้ เนื้อตะกั่ว รุ่นแรก และรุ่นสอง ได้ดังนี้

รุ่นปีพ.ศ. 2516 - 2519 .....

เพื่อแจกในงาน ฌาปนกิจศพ พระอาจารย์เส็ง ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ท่านและ เป็นลุงของท่าน ในเดือน สิงหาคม 2519

จัดทำเป็นสองประเภท จระเข้โทน เนื้อตะกั่วหางตัน ลักษณะพิมพ์ เป็นจระเข้โทน หน้าจะเชิด และหางจะตัน ไม่มีรูทะลุ เหมือนรุ่นที่สอง จะมีอักขระอุณาโลมอยู่ที่หัวจระเข้ และด้านล่าง จะเป็นอักขระ นะมะพะทะ ธาตุสี่ และ อิสวาสุ หัวใจแก้วสามประการ จำนวน 7,999 ตัว

จระเข้ เนื้อสามกษัตริย์ ลักษณะพิมพ์ เป็นจระเข้ อาริยบทสามลักษณะ ใต้ล่าง แต่ละตัว มีอักขระ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เป็นภาษาขอมเหนือห่วงร้อยสาย จำนวนการสร้าง 500 ชุด

ซึ่งจระเข้รุ่นนี้ได้สร้างชื่อ โจษขานเล่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความนิยมนับถือแก่ผู้ครอบครอง ซึ่งในสมัยนั้น ผู้ที่อยากได้ ต้องขอแบ่งบูชาด้วยราคาที่สูง ถึง 1500 - 2000 บาท ในยุคสมัยนั้น ถือว่าราคาแพงมาก หลวงปู่สนิท ท่านตั้งใจทำตามตำราโบราณทุกประการและที่สำคัญ แจกในงานทำบุญพระอาจารย์เส็ง จึงใช้เวลาสร้างนาน เพื่อรำลึกของพระคุณครูบาอาจารย์............

**** หมายเหตุ ...แม่พิมพ์จระเข้ เนื้อตะกั่ว รุ่นแรก เป็นพิมพ์ที่เทด้าน เดียว เนื้อจึงเกินขึ้นมาเป็นปีก ทางช่างได้ทำการตัด และ ตะไบในการเก็บงาน

รุ่นปี พ.ศ.2516 - 2519....ทำพิธีพุทธาภิเษก ในพรรษา ปี 2520......
คณะพ่อค้า ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ได้มาขอร้องให้หลวงปู่สร้างรุ่นที่ สอง ขึ้น โดยมีคณะเจ้าภาพดังนี้ ได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ออกทุนในการสร้างไม่หวังผลประโยชน์ กับทางวัด บริจาคด้วยใจอันบริสุทธิ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ดังรายนามต่อไปนี้

1. คุณชิน ชุมรุม กรมวิเทศสหการ ประธานกรรมการ
2. น.ท. แสวง บุญยิ่ง กรรมการ
3. คุณมงคล กัลยาวินัย กรรมการ
4. คุณมานิตย์ มานิตย์กุล กรรมการ
5. คุณวิรัตน์ เวชมามณเฑียร กรรมการ
6. กำนัน สุวรรณ จารุภูมิ กรรมการ

จำนวนการสร้าง 100,999 ตัว เป็นเนื้อ ตะกั่ว ลักษณะพิมพ์ เป็นจระเข้ โทน ทรงโค้ง เวียนขวา หางจะทะลุ มีอุณาโลม ที่ ด้านบนหัวจระเข้ ด้านล่าง ประกอบด้วย นะมะพะทะ ธาตุทั้งสี่ และ อิสวาสุ หัวใจแก้วสามประการ

ซึ่งทางวัดได้ทำการหล่อเองที่วัด
หลวงปู่สนิทได้กระทำการปลุกเสก 3 เดือน (ไตรมาส) นิมนต์พระในวัด มาสวดพระพุทธคุณ 108 จบ ทุกวัน จนครบพรรษา ในพระอุโบสถหลังใหม่ของวัด นับว่าเป็นรุ่นพิเศษ เมื่อทำการปลุกเสกเสร็จ ทางคณะกรรมการได้แยกประเภทไว้ดังนี้

1. ทำการแจกแก่ผู้สั่งจองไว้ก่อน จำนวน 3,500 ตัว
2. ได้จัดไว้ให้เช่าบูชา ตัวล่ะ 200 บาท จำนวน 5,000 ตัว
3. ถวายหลวงปู่ไว้แจกแก่ลูกศิษย์ จำนวน 3,000 ตัว
ส่วนที่เหลือจึงได้ทำการบรรจุไว้ ภายในอุโบสถของวัด เพื่อรอโอกาสที่จะเปิดกรุ หาทุนทรัพย์ สร้างเจดีย์

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2525 ได้ทำการเปิดกรุ ออกมาครั้งนี้ มีจำนวนประมาณ 89,499 ตัว ทางคณะกรรมการวัด ได้แยกประเภทไว้ดังนี้

1. ถวายหลวงปู่แจกแก่ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ชายแดน จำนวน 20,000 ตัว (ท่านจะตอกโค๊ด ทบ. ต่อจากอุณาโลม เป็นสัญลักษณ์ เพื่อนับจำนวน )
2. ถวายหลวงปู่ในการกุศล เป็นเอกสิทธิ์หลวงปู่โดยตรง จำนวน 20,000 ตัว
3. ส่วนที่เหลือ คณะกรรมการวัด ควบคุมโดยตรง โดยเปิดให้บูชา ตัวละ 200 บาท จำนวน 49,499 ตัว
ซึ่งรุ่นนี้ ได้เกิดปาฎิหารย์ หลายครั้งหลายครา แก่ผู้บูชา ซึ่งสามารถทดแทนรุ่นแรกหางตัน ที่หาได้ยากยิ่ง

****** หมายเหตุ เนื่องจาก รุ่นที่สอง ทำปริมาณมาก แม่พิมพ์ จึงเป็นแบบประกบสองด้าน เทจากด้านหางเข้ามาหัว เมื่อแกะแม่พิมพ์ แล้วจึงมีรอยตะเข็บข้าง ซึ่งไม่เหมือนกับรุ่นแรก ที่เป็นแม่พิมพ์เทด้านเดียว........ฉะนั้น จระเข้ทั้งสองรุ่นจัดสร้างในเวลาที่ไล่เรี่ยกัน แต่รุ่นที่สองจัดทำพิธี ปลุกเสกนานตลอดพรรษา หลวงปู่สนิท ท่านถึงกล่าวว่า รุ่นนี้ดีนักแล .....

************************************************************************
ข้อมูลจาก หลวงพ่อประดิษฐ์ อนุตโร และ คุณลุงบำรุง เคยอาสา คุณลุงจำลอง แสงมุข และ คณะกรรมการวัดลำบัวลอย ในปัจจุบัน

สอบถามรายละเอียด เรื่องราวได้ที่

พระอาจารย์ประดิษฐ์ อนุตตฺโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดลำบัวลอย ได้ในเวลาทำการ
โทร.089 - 8347724

*********************************************************************
ติดตาม ข่าวสารจาก วัดลำบัวลอย.......ได้ทาง.....

face book ... วัดลำบัวลอย ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก

ทาง web page : http://www.watlumbualoy.com.

โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2560,20:32   อ่าน 1575 ครั้ง