วัตถุมงคล
เหรียญฝังลูกนิมิต ๙ จุด ปี ๒๕๓๓
ปริศนาธรรม ๙ จุด และ หัวใจแก้วสามประการ ( พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ )

พระพุทธมนต์ พระคาถานวหรคุณโบราณ และ พระคาถาอิติปิโสธงชัย ที่ หลวงปู่สนิท ยสินธฺโร วัดลำบัวลอย ท่านอัญเชิญ มาสถิตในวัตถุมงคล ที่ท่านทำการปลุกเสก ทุกรุ่น จนเกิดปาฎิหารย์ มากมาย กล่าวขานกันไม่รู้จบ มาจนถึงปัจจุบัน

พระคาถานวหรคุณ ...อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ .....

คือ คุณเก้าประการ ของพระพุทธเจ้า จากบทพุทธคุณนั้นเอง หรือ ที่เรียกกันตามตำราว่า อิติปิโส เก้าห้อง นับตั้งแต่ห้องที่

๑.อะระหัง หมายถึง เป็นผู้ดับเพลิงทุกข์ เพลิงกิเลสโดยสิ้นเชิง

บทนี้ใช้ด้านกันไฟทั้งปวง

๒.สัมมาสัมพุทโธ หมายถึง เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตัวพระองค์เอง

บทนี้ใช้เป็นตบะเดชะเสริมสร้างสง่าราศี

๓. วิชาจะระณะสัมปันโน หมายถึง เป็นผู้พร้อมด้วยวิชาและจรณะ

บทนี้ใช้ด้านโภคทรัพย์โชคลาภ

๔. สุคะโต หมายถึงเป็นผู้ดำเนินไปได้ด้วยดี

บทนี้ใช้ในด้านการเดินทาง ทั้งทางบก น้ำ อากาศ

๕.โลกะวิทู หมายถึง เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

บทนี้ใช้ภาวะนาเมื่อเข้าป่าหรือที่มืด

๖. อนุตตโร ปุริสะทัมมะสารถี หมายถึง เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้ควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

บทนี้ใช้ทางมหาอำนาจ ตวาดผี

๗. สัตถาเทวะมนุษานัง หมายถึง เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

บทนี้ใช้ทางเมตามหานิยม สมณะ ขุนนางเอ็นดู

๘. พุทโธ หมายถึง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

บทนี้ใช้ภาวนาอารมณ์ ทำให้ไม่ตกต่ำอับจน

๙. ภะคะวา ติ หมายถึง เป็นผู้จำเริญ จำแนก ธรรม สั่งสอนสัตว์ดังนี้

บทนี้ใช้ในทางป้องกันภยันอันตรายอันจะกระทำแก่เรา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์

อมนุษย์ อสูรกาย สัตว์เดียรฉาน ป้องกันการประทุษร้ายเหล่านั้นได้ ทั้งสิ้นแล

หรือสรุปโดยย่อเป็นองค์ภาวนา คาถานวหรคุณ ก็คือ "อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ" คือเป็นหัวใจพระพุทธคุณ

โบราณจารย์ ท่านยังถอดเป็นกลบท อันน่าอัศจรรย์ ในธรรมมะของพระพุทธองค์ ดังนี้

อะสังวิสุโลสะพุภะ ภะพุสะปุโลสุวิสังอะ พุสะปุโลสุวิสังอะ สะปุ
โลสุวิสังอะ โลสุวิสังอะ โลสุวิสังอะ สุวิสังอะ วิสังอะ สังอะ อะ ฯ

ภาวนาทุกค่ำเช้า เป็นสวัสดิ์มงคล เป็นที่รักแ่คนทั้งหลาย เป็นที่รักเทวดาทั้งหลาย อันตรายใดๆ มิได้เบียดเบียนเลย ผู้ใดภาวนา ๑๐๘ จบ อายุจะยืน

พระคาถาอิติปิโสธงชัย ......ยอดแห่งพระคาถา

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย

อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

โบราณจารย์ ท่านถอด เป็น หัวใจได้ว่า อิ สวา สุ หรือ หัวใจแก้วสามประการ หลวงปู่สนิท ยสินธฺโร ท่านไม่เคยทิ้งพระคาถาหัวใจนี้ ท่านได้ใช้เป็นองค์ภาวนา ตลอด และ ยังเชิญให้สถิตในวัตถุมงคลต่างๆของท่าน ไม่ว่า จรเข้โทน ของท่านทุกรุ่น เหรียญ ผ้ายันต์ เต่าหิน อีกหลายรายการ ที่ท่านได้จารหัวใจ พระคาถาสถิตไว้ ให้ปกปักษ์ รักษาคุ้มครองศิษย์ ท่านทุกๆคน

ในงานพุทธาภิเษก ของทางวัด หลวงปู่สนิท ท่านได้วางพิธี ในการพุทธาภิเษกไว้ โดยนิมนต์พระทั้งวัด มาร่วมสวด พระคาถาอิติปิโสธงชัย ๑๐๘ จบ โดยท่านจะแจกลูกประคำ ให้พระคุณเจ้าที่มาร่วมพิธี หรือ ใครไม่มีประคำ ท่านก็ให้ใช้ก้านธูป นับ ตามจนครบ ๑๐๘ จบ

เพราะฉะนั้น พระคาถาสองบทนี้ จึงเป็นพระคาถาอันสำคัญยิ่ง ของหลวงปู่สนิท ยสินธฺโร ที่ใช้เจริญเมตตาภาวนาจน บังเกิดอภินิหารมากมาย แก่ผู้บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่

เหรียญรุ่นนี้ึจึงมีประสบการณ์ เป็นเอกอุ สมัยหลวงปู่แจก วัยรุ่นต่างนำเหรียญเก้าจุด ห้อยติดตัวไม่ได้ขาด จนเกิดเรื่อง เมื่อคู่อริ มาดักลอบทำร้าย โดยยิงใส่ ขณะขับรถจักรยานยนต์ จนวัยรุ่นผู้ขับรถจัรยานยนต์ หล่นลงไปในคูน้ำ คู่อริ ก็ตามมายิงซ้ำ อีกหลายนัด ด้วยบารมีหลวงปู่สนิท และ ดวงของวัยรุ่นผู้นั้น ยังไม่ถึงฆาต บารมีแห่งพระพุทธองค์ จึงคุ้มครอง ให้รอดจากการถูกยิงอย่างปาฎิหารย์ คมกระสุนไม่สามารถ ทำร้ายวัยรุ่นผู้นั้นได้เลย หลังจากคู่อริหนีไปแล้ว วัยรุ่นผู้นั้น จึงได้ค่อยๆคลานขึ้นจาก คูน้ำ เป็นที่โจษขานถึงเรื่องราว เหรียญ ๙ จุด กันเป็นอย่างมาก

***************************************************************************

ข้อมูลจาก พระอาจารย์ประดิษฐ์ อนุตโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลำบัวลอย

สอบถามรายละเอียด เรื่องราวได้ที่

พระอาจารย์ประดิษฐ์ อนุตตฺโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดลำบัวลอย ได้ในเวลาทำการ
โทร.089 - 8347724

*********************************************************************
ติดตาม ข่าวสารจาก วัดลำบัวลอย.......ได้ทาง.....

face book ... วัดลำบัวลอย ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก

ทาง web page : http://www.watlumbualoy.com

โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2560,20:26   อ่าน 1598 ครั้ง